SMS

A A A

Správy z SMS hlásnika

 • Dňa 30.9.2022 / 12:35

  Fy Ondo-Eštok kominárstvo v pondelok 03.10.2022 bude v našej obci vykonávať pravidelnú kontrolu komínov. Cena za kontrolu komína je 15,- € a za kontrolu a čistenie 20,- €.

 • Dňa 27.9.2022 / 10:42

  Fy z Udavského predáva nosničky, brojlerové kručata, krmné zmesy, pšenicu, granule pre psov a konzumné zemiaky

 • Dňa 26.9.2022 / 08:23

  Kominárska firma oznamuje, že z dôvodu nepriaznivého počasia dnes 26.9.2022 kontrola a čistenie komínov nebude.

 • Dňa 23.9.2022 / 11:10

  Zoznam zaregistrovaných kandidátov na starostu a poslancov obecného zastupiteľstva je zverejnený na stránke obce www.obechlivistia.sk, ako aj na úradnej tabuli pred obecným úradom.

 • Dňa 23.9.2022 / 11:07

  Fy Ondo-Eštok kominárstvo v pondelok 26.9.2022 bude v našej obci vykonávať pravidelnú kontrolu komínov. Cena za kontrolu komína je 15,- €, za kontrolu a čistenie 20,- €

 • Dňa 19.9.2022 / 08:05

  Kominárska firma oznamuje, že z dôvodu nepriaznivého počasia dnes 19.9.2022 kontrola a čistenie komínov nebude. Náhradný termín Vám bude oznámený.

 • Dňa 16.9.2022 / 12:26

  Fy Ondo-Eštok, Kominárstvo bude v pondelok 19.9.2022 od rána cca 7:00 hod. vykonávať pravidelnú kontrolu a čistenie komínov. Cena kontroly 1 komína je 15,- € a cena vyčistenia je 20,- € vrátane dopravy. (kominár p. Adam mobil 0905 1944 441)

 • Dňa 14.9.2022 / 15:38

  PD Choňkovce na hospodárskom dvore v Baškovciach bude dávať naturálie za pozemky a to v piatok 16. 09. 2022 a na budúci týždeň vo štvrtok a piatok 22. a 23. 9. a potom 29. a 30. 9.2022 v čase od 8:00 do 15 hod.

 • Dňa 12.9.2022 / 08:56

  Dnes, t.j. 12.09.2022 zamestnankyňa VSE bude v našej obci robiť odpočet elektromerov. Preto sprístupnite elektromer a pozatvárajte psov.

 • Dňa 12.8.2022 / 08:34

  Testovacia správa. Obec Hlivištia